• dr Andrzej Łodziński – odszedł na emeryturę w 2019
 • dr Krzysztof Kompa – odszedł na emeryturę w 2019
 • dr Elżbieta Saganowska – odeszła na emeryturę w 2018
 • dr Marek Wierzbicki – odszedł na emeryturę w 2017
 • inż. Elżbieta Borysiuk – odeszła na emeryturę w 2015
 • inż. Elżbieta Wiechowska – odeszła na emeryturę w 2015
 • prof. dr hab. Dorota Witkowska – odeszła na Uniwerytet Łódzki w 2014
 • dr hab. Zbigniew Binderman – odszedł na emeryturę w 2012
 • prof. dr hab. Ewa Drabik – odeszła na Wydział Nauk Ekonomicznych (SGGW) w 2008
 • dr Marcin Dudziński – odszedł do Katedry Zastosowań Matematyki w 2006
 • dr Alina Jóźwikowska – odeszła do Katedry Zastosowań Matematyki w 2006
 • prof. dr hab. Zbigniew Laudański – odszedł na emeryturę w 2012
 • dr hab. Maria Parlińska – odeszła na Wydział Nauk Ekonomicznych (SGGW) w 2008, odeszła na emeryturę w 2019
 • dr hab. Aleksander Strasburger – odszedł do Katedry Zastosowań Matematyki w 2006, odszedł na emeryturę w 2015
 • dr Wacława Tempczyk – odeszła do Katedry Zastosowań Matematyki w 2006, odeszła na emeryturę w 2015